Certifikáty kvality

Kvalita je prvoradá

Kvalita je základom dobrej a dlhodobej spolupráce. Berieme si preto za cieľ a zároveň povinnosť voči našim zákazníkom udržiavať ju na požadovanej úrovni. V tom nám pomáha aj pravedlná certifikácia kvality nezávislou organizáciou, ktorá pravidelne kontroluje dodržiavanie stanovených pravidiel požadovaných normou kvality. Aj preto sa môžeme popýšiť certifikátom kvality ISO 9001:2008

Certifikát ISO 9001:2008

Certifikát vo formáte pdf si môžete
stiahnuť tu

Certifikat-ISO9001-2008-SK