KOREMO s.r.o.

KOREMO s.r.o. bola založená v roku 1995. Od roku 1995 do roku 2001 spoločnosť pracovala ako inžiniersko–projektová kancelária, jednotlivé zákazky po spracovaní návrhov a projektov sa vyrábali v rámci kooperácie s vybranými dodávateľmi a konečnú montáž, osadenie, spustenie a zaučenie obsluhy zabezpečovali pracovníci firmy KOREMO. V roku 2006 sa vedenie firmy rozhodlo zabezpečiť si vlastné výrobné kapacity a vznikla firma KOREMO Tool s.r.o. Tým vznikli nové termínové, kvalitatívne, kapacitné a finančné možnosti spolupráce s našimi zákazníkmi.

KOREMO, s.r.o. KOREMO, s.r.o.

KOREMO TOOL s.r.o.

KOREMO TOOL s.r.o. KOREMO TOOL s.r.o.

KOREMO TOOL s.r.o. sa zaoberá konštrukciou, výrobou, vývojom strižných nástrojov, vstrekovacích foriem a strojárenských výrobkov. Svojim zákazníkom ponúkame kompletné spracovanie výrobkov od návrhu až po finálne dokončenie produktov.
Firma KOREMO TOOL s.r.o. ponúka svojim zákazníkom bohaté znalosti v oblastiach plánovania a rozvoji firiem. Poradenstvo v oblasti konštrukčných návrhoch, technologických postupoch a procesoch, optimalizácie strojov a zariadení a vývoji nových produktov. Zaoberá sa výrobou prototypov, atypických a manipulačných zariadení.

Máme bohaté znalosti z oblasti hydraulických, pneumatických, elektrických rozvodov a ovládacích prvkov a tiež skúsenosti s automatizáciou, či už starších zariadení, alebo pri navrhovaní nových celkov. Naše odborné znalosti zaberajú široké pole pôsobnosti pri navrhovaní, konštrukcii a následnej realizácii strojov a zariadení. Navrhneme Vám optimálne konštrukčné riešenie vašich požiadaviek a v reálnom čase zrealizujeme. Pri navrhovaní a realizácii Vašich predstav Vám pripravíme návrh riešenia zadaných bodov funkcie stroja, navrhneme inovatívne riešenie stroja a spolu s finálny produktom vám odovzdáme 3d model stroja, výkresovú dokumentáciu, prezentáciu s montážnymi a demontážnymi postupmi ako aj otypovanie a certifikáciu TISR