Povinná publicita projektu EU

Operačný program výskum a inovácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Európsky fond regionálneho rozvoja
Názov projektu: Rozšírenie kapacity výroby v spoločnosti KOREMO - TOOL s.r.o.
ITMS2014+: 313031L556
Zazmluvnená hodnota NFP: 192 769,83 €
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja – rozvoj spoločnosti, zvýšenie jej konkurencieschopnosti na trhu tým, že zakúpením novej technológie dokáže vyrobiť nové inovované výrobky, ktoré sa tu nevyrábajú
Spôsob realizácie projektu: Nákup stroja, prostredníctvom ktorého dôjde k inovácii produktu, predstavuje inováciu vysokého stupňa z dôvodu, že vďaka tomuto stroju vieme vyrábať veľmi presné súčiastky, ktoré v súčasnosti nevyrábame a o ktoré je momentálne značný dopyt zo strany našich partnerov. Zároveň nemáme informáciu, že by sapodobné zariadenie na Slovenskom trhu nachádzalo a tak sú tieto výrobky dovážané zo zahraničia.
Hlavné výstupy projektu: 3 nové produkty pre spoločnosť
1 nový pracovný proces
4 novovytvorené pracovné miesta

Stiahnite si plagát pre tento projekt vo formáte PDF