Kvalita a kontrola

Výrobný proces je ukončený kontrolou kvality. Oddelenia kontroly a merania kontroluje rozmer, aby sme minimalizovali nepresnosti výroby.
Oddelenia kontroly a merania disponuje špičkovými meracími zariadeniami :

Názov meracieho zariadeniaMerací rozsah
3D DEA Global 05.07.05 1,5+L/333 (µm, mm) 500x700x500 mm
Mikroskop Ziess 200x100x150
Tvrdomer do 70 Hrc
Dĺžkomer  L 450 mm
Drsnomer Hmel Tester T500   0,01 µm